LEDDVED

Produktets pris:

Produktspesifikasjon:

Dimensjoner: 6000 x 6000 mm
Veggtykkelse: 44 mm
Område: 32 m²
Vegghøyde: 2228 mm
Mønehøyde:  2903 mm

Be om